• /´fɔ:t¸nait/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hai tuần lễ, mười lăm ngày
  today fortnight
  hai tuần lễ kể từ hôm nay (về trước hoặc về sau)
  would rather keep him a week than a fortnight
  anh ta ăn rất khoẻ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X