• /frə´tə:nəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) anh em
  fraternal love
  tình (yêu) anh em
  fraternal friendship
  tình hữu nghị anh em
  fraternal order (society, association)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hội kín


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  sisterly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X