• Cơ khí & công trình

  khoảng không gian tự do

  Toán & tin

  vùng tự do
  free space administration
  sự quản trị vùng tự do

  Xây dựng

  khu đất chưa xây dựng

  Kỹ thuật chung

  không gian tự do
  Free Space Loss (FSL)
  suy hao trong không gian tự do
  impedance of free space
  trở kháng của không gian tự do
  impedance of free space
  trở kháng không gian tự do

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X