• Thông dụng

  Danh từ

  Dầu đánh véc ni

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chất đánh bóng Pháp

  Giải thích EN: A solution of shellac in methyl alcohol; used as a wood polish. Giải thích VN: Một dung dịch sen-lắc trong rượu Mêtyn; dùng như một chất đánh bóng gỗ.

  Xây dựng

  vécni đánh bằng nùi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X