• /ʃə´læk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sen-lắc (chất nhựa cây ở dạng những tờ hoặc mảnh mỏng, dùng để làm vécni)

  Ngoại động từ shellacked

  Quét sen-lắc, đánh vécni (cái gì) bằng sen-lắc
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thông tục) đánh gục, đánh bại hoàn toàn

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sen-lắc

  Hóa học & vật liệu

  chất sen-lắc

  Giải thích EN: 1. a purified lac, generally formed into thin flakes or sheets.a purified lac, generally formed into thin flakes or sheets. 2. a thin, relatively clear varnish made by dissolving this material, usually in alcohol.a thin, relatively clear varnish made by dissolving this material, usually in alcohol.

  Giải thích VN: 1. cánh kiến được tinh lọc thường được tạo thành miếng hoặc là tấm mỏng. 2. loại vécni mỏng tương đối trong được tạo thành bằng cách hòa tan vật liệu này thường là vào trong rượu.

  Xây dựng

  senlac

  Kỹ thuật chung

  nhựa cánh kiến

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X