• /ful´fil/

  Thông dụng

  Cách viết khác fulfill

  Ngoại động từ

  Thực hiện, hoàn thành, làm trọn (nhiệm vụ...)
  to fulfil one's hope
  thực hiện nguyện vọng của mình
  Thi hành
  to fulfil a command
  thi hành một mệnh lệnh
  Đáp ứng (lòng mong muốn, mục đích)
  to fulfil oneself
  phát huy hết năng lực bản thân


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  fulfill

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X