• /ful'fil/

  Thông dụng

  Cách viết khác fulfil

  Như fulfil

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đổ đầy

  =làm đầy

  lấp đầy
  thi hành
  thực hiện
  hoàn thành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X