• /´fʌndiη/

  Kinh tế

  chuyển thành nợ dài hạn
  funding operations
  nghiệp vụ chuyển thành nợ dài hạn
  đảo nợ
  sự cấp kinh phí
  sự cấp tiền
  sự cấp vốn
  sự chuyển kỳ trái vụ
  sự tích lũy vốn
  tài trợ
  vay vốn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X