• /kə,pitəlai'zei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tư bản hoá, sự dùng làm vốn
  Sự viết bằng chữ hoa, sự in bằng chữ hoa
  (nghĩa bóng) sự lợi dụng

  Nguồn khác

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chuyển thành vốn
  cổ phần hóa
  capitalization issue
  sự cổ phần hóa
  capitalization of reserve
  cổ phần hóa dự trữ
  sự vốn hóa
  vốn hóa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X