• /'giəriɳ/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kỹ thuật) hệ thống bánh răng (máy)
  (kỹ thuật) sự ăn khớp các bánh răng; sự truyền động bánh răng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự truyền động bằng bánh răng, sự ăn khớp răng, cơ cấu truyền dẫn, cơ cấu dẫn động

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sựtruyền động bằng bánh răng, sự ăn khớp, 

  Kỹ thuật chung

  bộ dẫn động
  cấu truyền động
  hộp chạy dao
  hộp số
  sự ăn khớp
  crown gearing
  sự ăn khớp phẳng
  involute gearing
  sự ăn khớp thân khai
  outside gearing
  sự ăn khớp răng ngoài
  sự khớp nối
  sự móc nối
  sự tiếp hợp
  sự truyền động
  chain gearing
  sự truyền động xích
  rack gearing
  sự truyền động thanh răng
  sun-and-planet gearing
  sự truyền động hành tinh
  train of gearing
  sự truyền động bánh răng
  worm gearing
  sự truyền động trục vít
  sự vào khớp

  Kinh tế

  tác dụng đòn bẩy
  tỉ suất mắc nợ
  gearing effect
  ảnh hưởng của tỉ suất mắc nợ
  tỷ số vốn vay

  Địa chất

  bánh răng, cơ cấu bánh răng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X