• /'aut'said/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bề ngoài, bên ngoài
  to open the door from the outside
  mở cửa từ bên ngoài
  Thế giới bên ngoài
  Hành khách ngồi phía ngoài
  ( số nhiều) những tờ giấy ngoài (của một gram giấy)

  Phó từ

  Ở phía ngoài; về phía ngoài
  put these flowers outside
  hãy để những bông hoa này ra ngoài (phòng)
  Ở ngoài trời; không vây kín

  Tính từ

  Ở ngoài, ở gần phía ngoài
  outside seat
  ghế ở gần phía ngoài, ghế phía đằng cuối
  outside work
  việc làm ở ngoài trời
  Mỏng manh (cơ hội)
  Của người ngoài
  an outside opinion
  ý kiến của người ngoài (không phải là nhị sĩ)
  outside broker
  người mua bán cổ phần ở ngoài (không thuộc sở chứng khoán)
  Cao nhất, tối đa
  to quote the outside prices
  định giá cao nhất

  Giới từ

  Ngoài, ra ngoài
  cannot go outside the evidence
  không thể đi ra bên ngoài bằng chứng được (không phải tiền mặt)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) trừ ra

  Cấu trúc từ

  at the outside
  nhiều nhất là, tối đa là
  it is four kilometers at the outside
  nhiều nhất là 4 kilômét
  on the outside
  phần đường siêu tốc
  come outside
  ra ngoài đi, thử ra ngoài chơi nào (thách thức)
  to get outside of
  (từ lóng) hiểu
  Chén, nhậu
  outside of
  ngoài ra

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  phần ngoài
  ở phía ngoài

  Toán & tin

  cạnh ngoài, mặt ngoài, phía ngoài

  Kỹ thuật chung

  bên ngoài
  mặt ngoài
  ở ngoài
  phía ngoài

  Kinh tế

  bên ngoài
  ngoài
  ở ngoài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X