• Thông dụng

  Danh từ

  Đại hội đồng
  General Assembly of the United Nations
  Đại hội đồng Liên hợp quốc

  Cơ khí & công trình

  sự lắp (ráp) toàn bộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X