• (đổi hướng từ Nations)
  /'nei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dân tộc
  Nước, quốc gia

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  quốc gia
  gross nation product
  tổng sản phẩm quốc gia

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X