• /´dʒentl¸wumən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người đàn bà lịch sự
  Người đàn bà quyền quý
  (từ cổ,nghĩa cổ) thị nữ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X