• /ˈleɪdi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vợ, phu nhân
  Lady Bertrand Russell
  phu nhân Béc-tơ-răng Rút-xen
  Nữ, đàn bà
  ladies and gentleman
  thưa quý bà, quý ông
  Người yêu
  Bà chủ; người đàn bà nắm quyền bính trong tay
  the lady of the manor
  bà chủ trang viên
  Cô nương, tiểu thư
  the lady of the house
  bà chủ nhà, nữ chủ nhân
  young lady
  cô bạn gái, người bạn gái
  Our Lady
  Đức Mẹ đồng trinh
  a lady doctor
  bà bác sĩ, nữ bác sĩ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  man

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X