• (đổi hướng từ Genuflecting)
  /´dʒenju¸flekt/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Quỳ gối (để cúng bái)

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X