• /ˈkɜːtsi $ ˈkɜːr-/

  Thông dụng

  Cách viết khác curtsey

  Danh từ

  Sự khẽ nhún đầu gối cúi chào
  to drop a curtsy; to make one's curtsy to
  khẽ nhún đầu gối cúi chào (ai)

  Nội động từ

  Khẽ nhún đầu gối cúi chào

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X