• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  (như) stoup
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hiên, bậc cửa
  Cổng
  Sự cúi
  Dáng gù lưng tôm, tư thế khom
  (nghĩa bóng) sự hạ mình, sự hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức
  (từ cổ,nghĩa cổ) sự bay sà xuống (diều hâu)

  Nội động từ

  Cúi rạp xuống, cong xuống
  (nghĩa bóng) hạ mình, hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức
  to stoop to conquer
  hạ mình để chinh phục
  Sà xuống (diều hâu)

  Ngoại động từ

  Cúi (đầu), khom (người)
  Nghiêng (thùng rượu)

  Hình Thái Từ

  Hóa học & vật liệu

  trụ bảo vệ (mỏ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X