• /baʊ/ hoặc /boʊ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái cung
  to draw (bend) the bow
  giương cung
  Vĩ (viôlông)
  Cầu vồng
  Cái nơ con bướm
  Cốt yên ngựa ((cũng) saddle)
  (điện học) cần lấy điện (xe điện...)
  (kiến trúc) vòm
  to draw the long bow
  (nghĩa bóng) nói ngoa; cường điệu, nói phóng đại
  to have two strings to one's bow
  có phương sách dự phòng

  Ngoại động từ

  (âm nhạc) kéo vĩ (viôlông)

  Danh từ

  sự chào, sự cúi chào, sự cúi đầu
  to make one's bow
  cúi đầu chào
  to return a bow
  chào đáp lại
  to take one's bow
  chào cảm ơn sự hoan nghênh nồng nhiệt

  Động từ

  Cúi (đầu, mình); khòm, khom (lưng); quỳ (gối)
  Cúi đầu, cúi chào, cúi mình, khòm lưng quỳ gối
  to bow under the weight of years
  còng lưng vì tuổi già
  Nhượng bộ, đầu hàng, chịu khuất phục, luồn cúi
  to bow to the inevitable
  chịu khuất phục trước điều không thể tránh khỏi
  never to bow to the enemy
  không bao giờ đầu hàng kẻ thù
  to bow down
  cúi đầu, cúi mình, cong xuống
  to be bowed down by care
  còng lưng đi vì lo nghĩ
  Uốn cong, bẻ cong; bẻ gãy
  to bow in
  gật đầu bảo ra; chào mời ai
  to bow oneself out
  chào để đi ra
  bowing acquaintance

  Xem acquaintance

  Danh từ

  Mũi tàu
  Người chèo mũi

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  đầu thuyền
  vòng kẹp đai

  Xây dựng

  cung

  Giải thích EN: A curved or polygonal section projecting from a flat exterior wall..

  Giải thích VN: Một chi tiết cong hoặc có hình đa giác nhô ra khỏi mặt ngoài một bức tường.

  cuốn vòm

  Kỹ thuật chung

  cốt đai
  độ cong
  độ uốn
  độ vòng
  giá cung
  giá hình cung
  má kẹp
  mũi tàu
  mũi thuyền
  phần nhô ra
  sự vênh
  tàu
  vòm
  vòng kẹp
  vòng ôm
  uốn cong

  Địa chất

  cung lấy điện, mũi tầu cuốc, quai thùng tải

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X