• (đổi hướng từ Glamorizing)
  /´glæməraiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác glamorise

  Ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tán dương, tán tụng
  most of naughty bosses glamorize sexual harassment
  đa số các ông chủ hư đốn đều tán tụng nạn quấy rối tình dục

  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X