• /´glɔbjulə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có dạng hình cầu

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hình cầu
  globular cluster
  chùm hình cầu
  globular cluster
  chụm hình cầu
  globular cluster
  quần tinh hình cầu
  globular discharge
  phóng điện hình cầu
  globular discharge
  sự phóng điện hình cầu
  dạng cầu
  globular form
  dạng cầu (tinh thể)

  Địa chất

  có dạng cầu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X