• /'glɔsəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bảng chú giải
  thuật ngữ; từ điển cổ ngữ; từ điển thổ ngữ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bảng thuật ngữ
  bảng từ vựng

  Giải thích VN: Trong chương trình xử lý từ, đây là tính năng được dùng để lưu trữ lại những câu thường xử dụng và những đoạn văn bản đã chuẩn bị sẵn để sau này chèn vào các tài liệu khi cần thiết.

  Kỹ thuật chung

  từ vựng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  dictionary , lexicon , vocabulary , word index , wordbook

  [[Thể_loại: /'glɔsəri/ ]]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X