• /və´kæbjuləri/

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) từ vựng (toàn bộ các từ tạo nên một ngôn ngữ)
  Từ vựng, vốn từ (số lượng các từ mà một người biết hoặc dùng ở một cuốn sách, một chủ đề.. riêng biệt)
  extend one's vocabulary
  phát triển vốn từ của mình
  Bảng từ vựng (bản kê các từ cùng với nghĩa của chúng, nhất là loại đi kèm một cuốn sách giáo khoa bằng ngoại ngữ) (như) vocab

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bảng từ vựng

  Giải thích VN: Trong chương trình xử lý từ, đây là tính năng được dùng để lưu trữ lại những câu thường xử dụng và những đoạn văn bản đã chuẩn bị sẵn để sau này chèn vào các tài liệu khi cần thiết.

  Xây dựng

  vốn từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X