• /´leksikən/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( Hy-lạp, A-rập)
  Thuật ngữ; từ vựng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  từ điển
  từ vựng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X