• Thông dụng

  Thành Ngữ

  go public
  cổ phần hoá (một công ty)

  Xem thêm public

  Kinh tế

  bắt đầu phát hành cổ phiếu ở Sở giao dịch (chứng khoán)
  đi vào Sở giao dịch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X