• (đổi hướng từ Goat's)
  /gәƱt/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) con dê
  con dê
  Người dâm dục, người dâm đãng, người có máu dê
  ( Goat) (thiên văn học) cung Ma kết (trong hoàng đạo)
  To get somebody's goat
  Trêu gan (chọc tức) ai
  to play the giddy goat

  Xem giddy

  to separate the sheep from the goats
  lấy tinh bỏ thô

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  billy , buck , kid , whipping boy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X