• /kid/

  Thông dụng

  Danh từ

  Con dê non
  Da dê non (làm găng tay, đóng giày...)
  (từ lóng) đứa trẻ con, thằng bé

  Động từ

  Đẻ (dê)

  Danh từ

  (từ lóng) sự lừa phỉnh, ngón chơi khăm

  Ngoại động từ

  (từ lóng) lừa phỉnh, chơi khăm

  Danh từ

  Chậu gỗ nhỏ
  Cặp lồng gỗ (ngày xưa dùng đựng đồ ăn cho thuỷ thủ)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bó cành cây
  con nít

  Kinh tế

  da dê non
  dê con

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  adult
  verb
  be serious

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X