• /´gri:n¸bæk/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giấy bạc

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  giấy đô la
  tiền giấy Mỹ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X