• /´grouə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người trồng
  Cây trồng
  a rapid grower
  cây lớn nhanh
  a slow grower
  cây mọc chậm

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  rông đen vênh
  vòng đệm vênh

  Kinh tế

  cây trồng
  người trồng
  wine grower
  người trồng nho

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X