• (đổi hướng từ Gunner's)
  /´gʌnə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (quân sự) pháo thủ
  (hàng hải) thượng sĩ phụ trách khẩu pháo
  Người đi săn bằng súng
  Gunner's daughter
  Khẩu pháo phạt roi (để cột thuỷ thủ vào và đánh bằng roi da)
  to kiss (marry) the gunner's daughter
  bị đánh bằng roi da (thuỷ thủ)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cá hàng chài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X