• /kis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái hôn
  Sự chạm nhẹ (của hai hòn bi-a đang lăn)
  Kẹo bi đường

  Ngoại động từ

  Hôn
  (nghĩa bóng) chạm khẽ, chạm lướt (sóng, gió)
  the waves kiss the sand beach
  sóng khẽ lướt vào bãi cát
  Chạm nhẹ (những hòn bi đang lăn)

  Cấu trúc từ

  to snatch (steal) a kiss
  hôn trộm
  stolen kisses are sweet
  (tục ngữ) của ăn vụng bao giờ cũng ngon
  the kiss of life
  sự hà hơi tiếp sức
  to kiss away tears
  hôn để làm cho nín khóc
  To kiss and be friends
  Làm lành hoà giải với nhau
  to kiss the book
  hôn quyển kinh thánh khi làm lễ tuyên thệ
  to kiss the dust
  tự hạ mình, khúm núm quỵ luỵ
  Bị giết
  To kiss good-bye
  Hôn tạm biệt, hôn chia tay
  to kiss the ground
  phủ phục, quỳ mọp xuống (để tạ ơn...)
  (nghĩa bóng) bị đánh bại, bị hạ, bị đánh gục
  to kiss one's hand to someone
  vẫy vẫy gửi với một cái hôn tay với ai
  to kiss hands (the hand)
  hôn tay (vua... khi nhậm chức hoặc khi yết kiến...)
  to kiss the rod
  nhẫn nhục chịu đựng trừng phạt nhục hình

  Hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  butterfly * , caress , embrace , endearment , osculation , peck , salutation , salute , smack * , smooch * , buss , smack , smacker , pax , pax (kiss of peace)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X