• /dʒim´næstik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) thể dục

  Danh từ

  ( số nhiều) thể dục
  to do gymnastics; to go in for gymnastics
  tập thể dục
  Sự rèn luyện, sự tập luyện (về một môn gì)
  chess playing is good mental gymnastics
  đánh cờ là một môn rèn luyện trí óc tốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X