• /'mentl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (y học) (thuộc) cằm
  (thuộc) tâm thần, (thuộc) tinh thần
  a mental patient
  người mắc bệnh tâm thần
  mental illness
  bệnh tâm thần
  an enormous mental effort
  một cố gắng tột bậc về tinh thần
  (thuộc) trí tuệ, (thuộc) trí óc
  the mental powers
  năng lực trí tuệ
  to make a mental note of something
  ghi nhớ điều gì
  Mất trí

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính nhẩm
  mental calculation
  phép tính nhẩm

  Y học

  thuộc tinh thần,tâm thần

  Kỹ thuật chung

  tinh thần
  mental impairment
  sa sút tinh thần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X