• Kỹ thuật chung

  tấm ốp tường

  Giải thích EN: A wallboard composed mainly of gypsum. Giải thích VN: Tấm vách ngăn chứa chủ yếu là thạch cao.

  tấm thạch cao
  fire-fighting gypsum board
  tấm thạch cao chống cháy
  gypsum board sheathing
  tấm thạch cao phủ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X