• /´dʒipsəm/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều gypsums, .gypsa

  Thạch cao ( (viết tắt) gyps)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đá vôi
  thạch cao
  alabaster gypsum
  thạch cao alabat
  alabaster gypsum
  thạch cao dạng đá hoa
  anhydrous gypsum
  thạch cao khan
  burnt gypsum
  thạch cao (đã) nung
  calcination of gypsum
  sự nung thạch cao
  calcined gypsum
  thạch cao (đã) nung
  calcined gypsum
  thạch cao nung
  calcining of gypsum
  sự nung thạch cao
  cellular gypsum concrete
  bê tông thạch cao xốp
  common gypsum
  thạch cao kĩ thuật
  compact gypsum
  thạch cao chắc sít
  crude gypsum
  thạch cao sống
  dead-burnt gypsum
  thạch cao chín
  equipment for the fabrication of calcined gypsum
  thiết bị sản xuất thạch cao nung
  fiber-reinforced gypsum panel
  tấm sợi thạch cao ép
  fibrous gypsum
  đá thạch cao có thớ
  fire-fighting gypsum board
  tấm thạch cao chống cháy
  foamed gypsum
  thạch cao bọt
  granular crystalline gypsum
  đá thạch cao hạt tinh thể
  gypsum backing boards
  lớp nền bằng tấm thạch cao
  gypsum baseboard
  tấm nền thạch cao
  gypsum binder
  chất kết dính thạch cao
  gypsum block
  khối thạch cao đúc
  gypsum board
  tấm thạch cao
  gypsum board sheathing
  tấm thạch cao phủ
  gypsum burning
  sự nung thạch cao
  gypsum calciner
  lò nung thạch cao
  gypsum calcining without external steam supply
  sự nung khô thạch cao không thêm hơi nước
  gypsum cement
  thạch cao hoàn thiện cứng
  gypsum cement
  thạch cao hoàn thiện trắng
  gypsum concrete
  bê tông thạch cao
  gypsum core board
  tấm thạch cao rỗng
  gypsum dihydrate
  thạch cao ngậm nước
  gypsum dust
  bột thạch cao
  gypsum fireproofing
  tấm thạch cao phòng cháy
  gypsum kettle
  nồi nung thạch cao
  gypsum lath
  dải thạch cao
  gypsum lime mortar
  vữa gồm thạch cao và vôi
  gypsum mine
  mỏ thạch cao
  gypsum mixer
  máy trộn thạch cao
  gypsum mixer
  thùng trộn thạch cao
  gypsum model
  mô hình thạch cao
  gypsum molding plaster
  thạch cao làm khuôn
  gypsum mortar
  vữa thạch cao
  gypsum panel
  panen thạch cao
  gypsum panel
  tấm thạch cao
  gypsum partition tile
  gạch vách ngăn bằng thạch cao
  gypsum plank
  tấm thạch cao
  gypsum plaster
  vữa thạch cao
  gypsum plaster for building
  đá thạch cao xây dựng
  gypsum plasterboard
  tấm thạch cao
  gypsum plasterboard
  tấm thạch cao trang trí
  gypsum product
  sản phẩm thạch cao
  gypsum quarry
  mỏ thạch cao
  gypsum roof plank
  tấm lợp thạch cao
  gypsum wall board
  vách ván thạch cao
  gypsum wallboard
  lớp trát thạch cao khô
  gypsum wallboard
  tấm cactông thạch cao
  gypsum wallboard parer
  bìa thạch cao
  gypsum-board strip
  băng các tông thạch cao
  gypsum-cement concrete
  bê tông thạch cao-xi măng
  gypsum-cement pozzonlana binder
  chất kết dính thạch cao-xi măng puzơlan
  gypsum-concrete block
  gạch bê tông thạch cao
  gypsum-concrete partition
  vách bêtông thạch cao
  gypsum-lime binder
  chất kết dính vôi-thạch cao
  hard burned gypsum
  thạch cao nung già
  hard-burnt gypsum
  thạch cao nung già
  high-strength gypsum
  thạch cao cường độ cao
  hydrated gypsum
  thạch cao ướt
  insulating gypsum wallboard
  tấm tường thạch cao cách nhiệt
  lime gypsum mortar
  vữa vôi thạch cao
  powdered gypsum
  thạch cao bột
  pure gypsum
  thạch cao nguyên chất
  regular gypsum wallboard
  tường thạch cao tiêu chuẩn
  semihydrous gypsum
  thạch cao nhão
  uncalcined gypsum
  thạch cao không nung
  water-gypsum ratio
  tỷ lệ nước thạch cao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X