• /'wɔ:lbɔ:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kiến trúc) ván lát tường

  Hóa học & vật liệu

  ván lát tường

  Giải thích EN: Fibrous material that is produced in sheets for use on walls and ceilings. Giải thích VN: Chất liệu sợi được sản xuất thành tấm sử dụng làm tường hay trần nhà.

  Xây dựng

  lớp trát khô
  panen tường
  tấm lát tường
  tấm tre

  Kỹ thuật chung

  tấm bọc
  tấm lợp
  tấm ốp tường
  wallboard nail
  đinh đóng tấm ốp tường
  ván vách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X