• /hɑ:'ha/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hàng rào thấp (xây ở dưới đường hào, xung quanh vườn...)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  gag , jape , jest , quip , witticism

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X