• /gæg/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật nhét vào miệng cho khỏi kêu la; cái bịt miệng, cái khoá miệng ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  Lời nói đùa chơi, lời nói giỡn chơi
  (y học) cái banh miệng
  (sân khấu) trò khôi hài
  (từ lóng) lời nói phỉnh, lời nói dối; sự đánh lừa
  Sự chấm dứt (cuộc tranh luận ở nghị viện)
  (kỹ thuật) cái nắp, cái nút

  Động từ

  Bịt miệng, khoá miệng (nghĩa đen) & (nghĩa bóng)
  to gag the press
  bịt miệng báo chí
  Nôn khan, oẹ
  Nghẹn
  Nói đùa chơi, nói giỡn chơi
  (y học) cho cái banh miệng vào mồm (để mổ xẻ...)
  (sân khấu) làm trò khôi hài, pha trò
  (từ lóng) nói dối; lừa phỉnh, đánh lừa
  Không cho phát biểu, cắt đứt, chấm dứt (cuộc tranh luận ở nghị viện)

  Hình Thái Từ

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  dụng cụ banh miệng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X