• /´witi¸sizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhận xét dí dỏm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  gag , jape , jest , quip , bon mot , gibe , joke , mot , pun , remark , sally , wisecrack

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X