• /dʒest/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lời chế nhạo, lời chế giễu, lời giễu cợt
  to make a jest of
  giễu cợt, chế nhạo
  Lời nói đùa chơi, lời nói giỡn
  in jest
  nói đùa chơi
  between jest and earnest
  nửa đùa nửa thật
  Trò cười, đích để mọi người chế giễu
  a standing jest
  người thường xuyên làm trò cười cho thiên hạ

  Nội động từ

  Nói đùa, nói giỡn, pha trò

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  banter , chaff , deride , flout , fool , fun * , gibe * , gird * , jeer , jive * , jolly * , josh * , kid , mock , needle * , put on , quip , rag * , razz * , rib * , roast * , scoff , sneer , spoof , tease , gibe , laugh , scout , twit , clown , drollery , fun , gag , hoax , jape , japery , joke , josh , prank , razz , roast , sport , trick , trifle , wisecrack

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X