• /'hæbitəs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thể trạng
  habitus of the patient
  thể trạng của người bệnh
  Sắc mạo; phương thức phát triển; thói quen

  Chuyên ngành

  Y học

  sắc diện

  Kỹ thuật chung

  ngoại dạng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  build , habit , physique

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X