• /fi'zi:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cơ thể, vóc người, dạng người; thể lực
  a well-developed physique
  một cơ thể nở nang
  build up one's physique
  tăng cường thể lực của mình


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X