• /hækl/

  Thông dụng

  Danh từ + Cách viết khác : ( .heckle)

  'hekl
  bàn chải sợi lanh
  Lông cổ gà trống
  Ruồi giả bằng lông gà (để làm mồi câu)
  to get somebody's hackles up
  làm ai nổi cáu
  with his hackles up
  sửng cồ, sừng sộ, sắp sửa muốn đánh nhau (người, gà trống, chó...)

  Ngoại động từ

  Chải (sợi lanh) bằng bàn chải thép
  Kết tơ lông cổ gà trống vào (ruồi giả)

  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X