• /¸ha:f´plein/

  Kỹ thuật chung

  nửa mặt phẳng
  elastic half-plane
  nửa mặt phẳng đàn hồi
  half-plane of convergence
  nửa mặt phẳng hội tụ
  left half-plane
  nửa mặt phẳng trái

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X