• /left/

  Thông dụng

  Tính từ

  Trái; tả
  left wing
  (quân sự) cánh tả
  to have two left feet
  vụng về quá sức tưởng tượng

  Phó từ

  Về phía trái, về phía tả
  left face!; left turn!
  (quân sự) quay trái quay
  to turn left
  quay về về phía trái, rẽ trái
  left, right and center
  right and left
  Bốn phương tám hướng, khắp mọi ngõ ngách

  Danh từ

  Phía trái, phía tả
  to turn to the left
  rẽ về phía tay trái
  (chính trị) ( Left) phái tả
  Cú đấm bằng tay trái
  (quân sự) cánh tả
  over the left
  (từ lóng) phải hiểu ngược lại, phải hiểu trái lại

  Thời quá khứ & động tính từ quá khứ của .leave

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (bên) trái
  on the left
  về phía trái;
  on the left of the equation
  vế trái của phương trình


  Kỹ thuật chung

  bên trái
  continuous on the left (right)
  liên tục bên trái (phải)
  Curve, Left-hand
  đường cong (sang bên) trái
  derivative on the left (right)
  đạo hàm bên trái (bên phải)
  left coset
  lớp (bên) trái
  left derivative
  đạo hàm bên trái
  left exact function
  hàm tử đúng bên trái
  left exact functional
  hàm tử đúng bên trái
  Left Hand Circular (LHC)
  vòng tròn bên trái
  Left Hand Circular Polarization (LHCP)
  phân cực vòng tròn bên trái
  left hand continuity
  tính liên tục bên trái
  left hand digit
  chữ số bên trái
  left hand door
  cửa có bản lề bên trái
  left hand edge
  cạnh bên trái
  Left Hand Side (LHS)
  phía bên trái
  left handed multiplication
  phép nhân bên trái
  left hereditary ring
  vành di truyền bên trái
  left lay
  sự quấn cáp bên trái
  Left Mouse Button (LMB)
  nút ấn chuột bên trái
  left shift
  dịch chuyển về bên trái
  left side
  phía bên trái
  left side value (ofan equation)
  giá trị bên trái
  left sided completely reducible
  hoàn toàn khả quy bên trái
  left value (lvalue)
  giá trị bên trái
  left-hand digit
  hàng số cao (bên trái)
  left-hand door
  cửa mở bên trái
  left-hand drill pipe
  ống khoan bên trái
  left-hand driving
  lối lái xe bên trái
  left-hand lay
  sự bện trái cáp
  left-hand lay
  sự bện trái thừng
  left-hand limit
  giới hạn bên trái
  left-hand margin indent
  sự thụt lề bên trái
  left-hand margin stop
  sự dừng lề bên trái
  left-hand throat
  rẽ bên trái
  left-handed oriented trihedral
  tam diện định hướng bên trái
  limit approached from the left
  tiến dần giới hạn về bên trái
  limit approached from the left
  tiến dần tới hạn về bên trái
  leftvalue (leftvalue)
  giá trị bên trái
  on the left side
  ở bên trái
  Shift Logical Left (SHL)
  dịch lôgic bên trái
  phía trái
  on the left
  về phía trái

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X