• /kən'və:dʒəns/

  Thông dụng

  Danh từ (vật lý); (toán học)

  Sự hội tụ
  Độ hội tụ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  [sự, tính] hội tụ
  convergence almost everywhere
  hội tụ hầu khắp nơi
  convergence in mean
  hội tụ trung bình
  convergence in measurre
  hội tụ theo độ đo
  convergence in probability
  hội tụ theo xác suất
  convergence of a continued fraction
  sự hội tụ của liên phân số
  absolute convergence
  tính hội tụ tuyệt đối
  accidental convergence
  [sự; tính] hội tụ ngẫu nhiên
  almost uniform convergence
  sự hội tụ gần đều
  approximate convergence
  sự hội tụ xấp xỉ
  asymptotic convergence
  tính hội tụ tiệm cận
  continuos convergence
  sự hội tụ liên tục
  dominated convergence
  (giải tích ) tính hội tụ bị trội
  mear convergence
  sự hội tụ trung bình
  non-uniform convergence
  (giải tích ) tính hội tụ không đều
  probability convergence
  sự hội tụ theo xác suất
  quasi-uniorm convergence
  tính hội tụ tựa đều
  rapid convergence
  sự hội tụ nhanh
  regular convergence
  sự hội tụ chính quy
  relative uniorm convergence
  sự hội tụ đều tương đối
  stochastic convergence
  (xác suất ) sự hội tụ theo xác suất; sự hội tụ ngẫu nhiên
  strong convergence
  sự hội tụ mạnh
  substantial convergence
  sự hội tụ thực chất
  unconditional convergence
  sự hội tụ không điều kiện
  unioform convergence of a series
  (giải tích ) sự hội tụ đều của một chuỗi
  weak convergence
  sự hội tụ yếu


  Xây dựng

  tính tập hợp

  Kỹ thuật chung

  hội tụ
  sự đồng quy
  sự hội tụ

  Giải thích VN: Sự điều chuẩn của các súng điện tử đỏ, xanh và lục trong ống hình để tạo ra các màu sắc trên màn hình. Nếu chúng không được điều chỉnh chuẩn xác, thì sự hội tụ sẽ kém, và sẽ dẫn đến độ sắc nét cũng như độ phân giải bị giảm sút. Khu vực trắng chung quanh rìa cũng có xu hướng xuất hiện màu.

  Kinh tế

  đồng quy
  hội tụ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X