• /ɪˈlæstɪk//

  Thông dụng

  Tính từ

  Co giãn ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), đàn hồi; mềm dẻo
  Nhún nhảy (bước đi...)
  Bồng bột, bốc đồng
  elastic conscience
  lương tâm dễ tự tha thứ

  Danh từ

  Dây chun, dây cao su
  (vải) thun

  Chuyên ngành

  Y học

  đàn hồi

  Cơ - Điện tử

  (adj) đàn hồi

  Toán & tin

  đàn hồi, co giãn
  partially elastic
  đàn hồi không tuyệt đối
  perfectly elastic
  đàn hồi tuyệt đối, đàn hồi hoàn toàn

  Xây dựng

  kéo được

  Kỹ thuật chung

  dãn được
  đàn hồi
  mềm dẻo

  Địa chất

  đàn hồi, co dãn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X