• /'heipni/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều halfpennies

  Đồng nửa xu, đồng trinh (của Anh)
  ( số nhiều halfpence) nửa xu, trinh (giá trị của đồng trinh)
  three halfpence
  một xu rưỡi
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) một chút, một ít
  to come back (turn up) again like a bad halfpenny
  cứ quay lại bám lấy nhằng nhẵng không sao dứt ra được (cái gì mà mình không thích, không muốn)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X