• (đổi hướng từ Hallucinating)
  /hə´lusi¸neit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Gợi ảo giác

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  experience

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X