• /ha:´mɔniks/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hoà âm học

  Chuyên ngành

  Vật lý

  họa ba

  Kỹ thuật chung

  hàm điều hòa
  sóng hài
  measurement of the harmonics of the no-load current
  phép đo lượng sóng sóng hài của dòng không tải
  suppression of harmonics
  sự suy giảm các song hai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X